Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

(Training in First Aid)

Opis

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy jest przeznaczone dla osób, które nigdy (lub w bardzo małym stopniu) nie miały styczności z pierwszą pomocą. Podczas szkolenia, słuchacz dowiaduje się najistotniejszych rzeczy związanych z pierwszą pomocą, począwszy od samej definicji pierwszej pomocy, skoczywszy na  postępowaniu ratowniczym przy zatruciach. Kurs prowadzony jest metodą aktywizującą, tzn., że osoba prowadząca zachęca słuchaczy do czynnego udziału w zajęciach.

Szkolenie prowadzone jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów pierwszej pomocy w systemie IFACC posiadających wykształcenie medyczne.

Cena
100 zł/os.

Cena szkolenia obejmuje:
– Serwis kawowy
– Materiały dydaktyczne
– Środki opatrunkowe
– Karty ICE
– Pamiątkowe znaczki
– Zaświadczenie o przebytym szkoleniu wystawione przez nasze Centrum Szkoleniowe

Termin i miejsce
Terminy i miejsca szkoleń znajdują się w zakładce terminarz. Po zgłoszeniu się na wybraną formę szkoleniową, otrzymują państwo e-maila zwrotnego z dokładną informacją o formie szkolenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. Na 3 dni przed kursem otrzymają państwo informację z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć oraz zasadami przygotowania się do kursu. W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w dowolnym miejscu i czasie wskazanym przez organizatorów danej formy kształcenia.

Czas trwania
Czas trwania szkolenia ok. 11 godzin lekcyjnych (8h 15 min)

Program kształcenia

Lp. Tematy zajęć Prezentacja Praktyka
1. Definicja pierwszej pomocy Nie Nie
2. Pierwsza pomoc, a prawo Nie Nie
3. Bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej Tak Nie
4. Nr tel. alarmowych, system ICE Tak Nie
5. Wzywanie pomocy i wywiad ratowniczy Tak Nie
6. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa – osoba dorosła Tak Tak
7. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa z użyciem AED – osoba dorosła Tak Tak
8. Zakrztuszenie, zadławienie się Tak Tak
9. Omdlenie i utrata przytomności Tak Tak
10. Pozycja bezpieczna Tak Tak
11. Podejrzenie zawału mięśnia sercowego Nie Nie
12. Napad drgawek Nie Nie
13. Kłopoty z oddychaniem – duszność Nie Nie
14. Cukrzyca Nie Nie
15. Udar mózgu Nie Nie
16. Postępowanie w urazach Tak Tak
17. Postępowanie w przypadku uszkodzenia naczyń krwionośnych Tak Tak
18. Porażenie prądem Nie Nie
19. Oparzenia Nie Nie
20. Odmrożenia Nie Nie
21. Zatrucia Nie Nie
22. Postępowanie przy zażyciu środków odurzających Nie Nie