Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy u dzieci

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy u dzieci

(Training in first aid for children)

Opis
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy u dzieci jest przeznaczone dla rodziców, osób spodziewających się potomstwa lub pracujących na co dzień z dziećmi. Podczas szkolenia, słuchacz dowiaduje się najistotniejszych rzeczy związanych z pierwszą pomocą u dzieci, począwszy od samej definicji dziecka, skoczywszy na  stanach gorączkowych u dzieci. Kurs prowadzony jest metodą aktywizującą, tzn., że osoba prowadząca  zachęca słuchaczy do czynnego udziału w zajęciach.

Szkolenie prowadzone jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów pierwszej pomocy w systemie IFACC posiadających wykształcenie medyczne.

Cena
110 zł/os.

Cena kursu obejmuje:
– Środki i materiały opatrunkowe
– Serwis kawowy
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy u dzieci zgodnie z wytycznymi ERC 2015

Termin i miejsce
Terminy i miejsca szkoleń znajdują się w zakładce terminarz. Po zgłoszeniu się na wybraną formę szkoleniową, otrzymują państwo e-maila zwrotnego z dokładną informacją o formie szkolenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. Na 2 dni przed kursem otrzymają państwo informację z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć oraz zasadami przygotowania się do kursu. W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w dowolnym miejscu i czasie wskazanym przez organizatorów danej formy kształcenia.

Czas trwania
Czas trwania szkolenia ok. 11 godzin lekcyjnych (8h 15 min)

Program kształcenia

Lp. Tematy zajęć Prezentacja Praktyka
1. Definicja pierwszej pomocy Nie Nie
2. Pierwsza pomoc, a prawo Nie Nie
3. Bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej Tak Nie
4. Nr tel. alarmowych, system ICE Tak Nie
5. Wzywanie pomocy i wywiad ratowniczy Tak Nie
6. Budowa anatomiczna dziecka poniżej 1 roku życia Nie Nie
7. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa – dziecko poniżej 1 roku życia Tak Tak
8. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa – dziecko powyżej 1 roku życia Tak Tak
9. Zakrztuszenie, zadławienia się dzieci Tak Tak
10. Omdlenie i utrata przytomności Tak Tak
11. Pozycja bezpieczna u dzieci powyżej 1 roku życia Tak Tak
12. Zanoszenie się dziecka podczas płaczu Tak Nie
13. Zapalenie krtani u dzieci Nie Nie
14. Stany gorączkowe u dzieci Nie Nie
15. Napad drgawek u dzieci Nie Nie
16. Kłopoty z oddychaniem – duszność Nie Nie
17. Cukrzyca Nie Nie
18. Postępowanie w urazach Tak Tak
18. Oparzenia i odmrożenia Tak Nie
19. Postępowanie w przypadku uszkodzenia naczyń krwionośnych Tak Tak
20. Zespół FAS Nie Nie