Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół średnich

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół średnich

(First aid training for high school students)

Opis

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy jest przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Zajęcia są przygotowane bezpośrednio pod rozwój psychofizyczny – tzn. dostosowane do wiedzy i umiejętności danego ucznia. Samo szkolenie ma uświadomić każdego ucznia jak ważne jest udzielenia pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia.

Szkolenie prowadzone jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów pierwszej pomocy w systemie IFACC posiadających wykształcenie medyczne.

Cena
20zł/os.
, przy grupie max 15 os.

Cena szkolenia obejmuje:
– Środki i materiały opatrunkowe
– Serwis kawowy
– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ERC 2015r.

Termin i miejsce
Każde szkolenie odbywa się na terytorium miasta Chorzowa lub Katowic. W przypadku grupy zorganizowanej, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w miejscu wskazanym przez organizatorów.

UWAGA! – szkolenie organizowane jest wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich , które są zainteresowane przeprowadzeniem szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania
Czas trwania szkolenia ok. 6 godzin lekcyjnych (4h)

Program kształcenia

Lp. Tematy zajęć Prezentacja Praktyka
1. Definicja pierwszej pomocy Nie Nie
2. Pierwsza pomoc, a prawo Nie Nie
3. Bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej Tak Nie
4. Nr tel. alarmowych, system ICE Tak Nie
5. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa – osoba dorosła Tak Tak
6. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa z użyciem AED – osoba dorosła Tak Tak
7. Zakrztuszenie, zadławienie się Tak Tak
8. Omdlenie i utrata przytomności Tak Tak
9. Pozycja bezpieczna Tak Tak
10. Podejrzenie zawału mięśnia sercowego Nie Nie
11. Napad drgawek Nie Nie
12. Kłopoty z oddychaniem – duszność Nie Nie
13. Cukrzyca Nie Nie
14. Udar mózgu Nie Nie
15. Postępowanie w urazach Tak Tak
16. Postępowanie w przypadku uszkodzenia naczyń krwionośnych Tak Tak