Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa u osób dorosłych

Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa u osób dorosłych

(Cardiopulmonary Resuscitation in adults)

Opis

Warsztaty z zakresu RKO (Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej) u osób dorosłych są przeznaczone dla osób, które chcą przypomnieć bądź utrwalić wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. W ramach warsztatów, prowadzący zajęcia przypomina zasady oraz „schemat” postępowania krok po kroku jaki obowiązuje wg. najnowszych wytycznych opracowanych przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC). Głównych nacisk kładziony jest na elementy praktyczne, z wykorzystaniem środków ochrony osobistej, dostępnych na rynku.

Warsztaty prowadzone są przez licencjonowanych instruktorów i trenerów pierwszej pomocy w systemie IFACC posiadających wykształcenie medyczne.

Cena
40 zł/os.

Cena warsztatów obejmuje:
– Środki ochrony osobistej
– Serwis kawowy
– Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u osób dorosłych zgodnie z wytycznymi ERC 2015r.

Termin i miejsce
Terminy i miejsca warsztatów są zależne od potrzeb danej grupy odbiorców. Po zgłoszeniu się na wybraną formę warsztatową, otrzymują państwo e-maila zwrotnego z dokładną informacją o formie warsztatów wraz z potwierdzeniem przyjęcia. Warsztaty przeważnie odbywają się raz w miesiącu z wcześniejszą informacją umieszczoną na stronie internetowej bądź fanpage’u naszej firmy.

Czas trwania
Czas trwania warsztatów ok. 6 godzin lekcyjnych (4h 30min)

Program kształcenia

Lp. Treści Kształcenia Teoria Praktyka
1. Bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej Tak Nie
2. Środki ochrony osobistej Tak Tak
3. „Statystyczne 4 minuty” Tak Nie
4. Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa u osoby dorosłej Tak Tak