Rafał Bartoszek

Rafał Bartoszek

506-985-707


Założyciel firmy First Aid Med. Ratownik medyczny, dyrektor kursów instruktorskich pierwszej pomocy w systemie IFACC, instruktor ZHP w stopniu harcmistrza, absolwent zdrowia publicznego w Śląskiej Wyższej Szkole Informatyczno-Medycznej w Chorzowie.

Po raz pierwszy spotkał się z pierwszą pomocą podczas zbiórki harcerskiej, której tematyka związana była właśnie z ratowaniem innych. W rezultacie zdecydował się wstąpić do Związku Harcerstwa Polskiego i podjąć naukę na kierunku ratownictwo medyczne. Z czasem nabierał wiedzy i umiejętności, które chętnie przekazywał na kursach pierwszej pomocy i zbiórkach harcerskich.

Dydaktyką zaraził się podczas zbiórek harcerskich, co przyczyniło się do udziału w wielu kursach związanych z kształceniem innych. Odbył m.in. Kurs Kadry Kształcącej (pozwalający kształcić w ZHP),kursy trenerskie i instruktorskie z pierwszej pomocy, uprawniające do prowadzenia kursów i szkoleń z zagadnień pierwszej pomocy, zakończone egzaminami państwowymi i międzynarodowymi oraz wiele innych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Zapytany o to, dlaczego ZHP i ratownictwo medyczne, odpowiada bez zastanowienia: „Z chęci pomocy innym”. A dlaczego uczenie pierwszej pomocy? „Mój instruktor mawiał, że sam jestem w stanie uratować jedną bądź dwie osoby, a ucząc innych, jestem w stanie uratować wiele osób”.
„Mój instruktor mawiał, że sam jestem w stanie uratować jedną bądź dwie osoby, a ucząc innych, jestem w stanie uratować wiele osób”.
2017-05-19-08-27-20