Prelekcje dotyczące zażywania środków odurzających

Prelekcje dotyczące zażywania środków odurzających (spożywanie tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy)

(Talks on intoxication (consumption of tobacco, alcohol, drugs , designer drugs)

Opis
Prelekcje przeznaczone są głównie dla uczniów placówek oświatowych. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenie z zakresu zdrowia publicznego oraz pracowników ochrony zdrowia, które na co dzień mają do czynienia z osobami zażywającymi środki odurzające. Prelekcje mają na celu uświadomić uczniów jaki wpływ na nasz organizm ma dany środek odurzający oraz zapobiec rozpowszechnianiu się środków odurzających.

Cena
do 20 os. – 3h/200zł
21 os. i więcej – 3h/300zł

Termin i miejsce
Każde szkolenie odbywa się na terytorium miasta Chorzowa lub Katowic. W przypadku grupy zorganizowanej, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w miejscu wskazanym przez organizatorów.

UWAGA! – szkolenie organizowane jest wyłącznie dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich , po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź  e-mailowym.

Czas trwania
Czas trwania prelekcji ok. 4godzin lekcyjnych (3h)

Program kształcenia

Lp. Tematy zajęć Prezentacja
1. Definicja środka odurzającego Tak
2. Legalne środki odurzające Tak
3. Alkohol, a jego wpływ na organizm Tak
4. Szkodliwe skutki spożywania alkoholu Tak
5. Sposoby radzenia sobie z osobami pod wpływem alkoholu Tak
6. Tytoń, a jego wpływ na organizm Tak
7. Szkodliwe skutki spożywania tytoniu – pokaz przy pomocy „lalki palacza” Tak
8. Rodzaje tytoniu i sposoby jego zażywania Tak
9. Narkotyki, a jego oddziaływanie na organizm Tak
10. Szkodliwe skutki spożywania narkotyków Tak
11. Sposoby radzenia sobie z osobami pod wpływem narkotyków Tak
12. Dopalacze, a ich oddziaływania na organizm Tak
13. Szkodliwe skutki spożywania dopalaczy Tak
14. Sposoby radzenia sobie z osobami pod wpływem dopalaczy Tak
15. Następstwa działa dopalaczy Tak
16. Kampania – „STOP DOPALACZOM” Tak