Prelekcje dotyczące zażywania środków odurzających

Prelekcje dotyczące zażywania środków odurzających (spożywanie tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy)

(Talks on intoxication (consumption of tobacco, alcohol, drugs , designer drugs)

Opis
Prelekcje przeznaczone są głównie dla uczniów placówek oświatowych. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenie z zakresu zdrowia publicznego oraz pracowników ochrony zdrowia, które na co dzień mają do czynienia z osobami zażywającymi środki odurzające. Prelekcje mają na celu uświadomić uczniów jaki wpływ na nasz organizm ma dany środek odurzający oraz zapobiec rozpowszechnianiu się środków odurzających.

Kurs prowadzony jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów pierwszej pomocy w systemie IFACC posiadających wykształcenie medyczne z dziedziny zdrowia publicznego.

Cena
do 20 os. – 3h/200zł
21 os. i więcej – 3h/300zł

Termin i miejsce
Każde szkolenie odbywa się na terytorium miasta Chorzowa lub Katowic. W przypadku grupy zorganizowanej, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w miejscu wskazanym przez organizatorów.

UWAGA! – szkolenie organizowane jest wyłącznie dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich , po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź  e-mailowym.

Czas trwania
Czas trwania prelekcji ok. 4godzin lekcyjnych (3h)

Program kształcenia

Lp. Tematy zajęć Prezentacja
1. Definicja środka odurzającego Tak
2. Legalne środki odurzające Tak
3. Alkohol, a jego wpływ na organizm Tak
4. Szkodliwe skutki spożywania alkoholu Tak
5. Sposoby radzenia sobie z osobami pod wpływem alkoholu Tak
6. Tytoń, a jego wpływ na organizm Tak
7. Szkodliwe skutki spożywania tytoniu – pokaz przy pomocy „lalki palacza” Tak
8. Rodzaje tytoniu i sposoby jego zażywania Tak
9. Narkotyki, a jego oddziaływanie na organizm Tak
10. Szkodliwe skutki spożywania narkotyków Tak
11. Sposoby radzenia sobie z osobami pod wpływem narkotyków Tak
12. Dopalacze, a ich oddziaływania na organizm Tak
13. Szkodliwe skutki spożywania dopalaczy Tak
14. Sposoby radzenia sobie z osobami pod wpływem dopalaczy Tak
15. Następstwa działa dopalaczy Tak
16. Kampania – „STOP DOPALACZOM” Tak