Podstawowy kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli IFACC

Podstawowy kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli IFACC

(Basic First Aid Course for Teachers IFACC)

Opis

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Wartością podjętej edukacji jest nabycie podstawowych umiejętności w zakresie pierwszej i dodatkowej pomocy i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu, pracy oraz uzyskanie umiejętności ratowniczych.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

– blok teoretyczny
– blok ćwiczeń

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Kurs prowadzony jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów pierwszej pomocy w systemie IFACC posiadających wykształcenie medyczne.

Dla kogo?
Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli placówek oświatowych, którzy w ramach wykonywanego zawodu muszę przejść podstawowy kurs pierwszej pomocy.

Cena
135 zł/os. 

Cena kursu obejmuje:

– Certyfikaty w formie karty plastikowej oraz ozdobnego dyplomu.
– Opłatę certyfikatu na dwa lata (po upływie czasu należy ponownie wziąć udział w kursie)
– Środki i materiały opatrunkowe
– Serwis kawowy

Termin i miejsce
Terminy i miejsca kursów znajdują się w zakładce terminy. Po zgłoszeniu się na wybraną formę szkoleniową, otrzymują państwo e-maila zwrotnego z dokładną informacją o formie szkolenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. Na 3 dni przed kursem otrzymają państwo informację z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć oraz zasadami przygotowania się do kursu. W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w dowolnym miejscu i czasie wskazanym przez organizatorów danej formy kształcenia.

Czas trwania
Czas trwania kursu jest uzależniony od tego, czy uczestnicy wykonują algorytmy i umiejętności w sposób poprawny.

Ilość osób
Maksymalna ilość osób przypadających na jednego profesjonalistę wynosi 12os. Istnieje możliwość zwiększenia ilości słuchaczy do 24os.

Egzamin
Nie występuje

Certyfikaty
Każdy uczestnik kursu otrzymuje:

– Certyfikat w formie ozdobnego dyplomu, który jest wydany w j. angielskim i j. polskim (format A4).
– Certyfikat w formie karty plastikowej, który jest wydawany wyłącznie w j. angielskim.

Program kształcenia

Lp. Tematy zajęć Prezentacja Praktyka
1. UŻYWANIE STANDARDOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI Tak Tak
2. RKO – (PEŁNY ALGORYTM) Tak Tak
3. POZYCJA BOCZNA Z PRZEŁOŻENIEM Tak Tak
4. TAMOWANIE KRWOTOKÓW (TĘTNICZY I ŻYLNY) Tak Tak
5. POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – OSOBA DOROSŁA Tak Tak
6. POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – DZIECKO Tak Nie
7. POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – NIEMOWLĘ Tak Tak
8. OPATRYWANIE ZRANIEŃ Tak Tak
9. USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA GÓRNA Tak Tak
10. USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA DOLNA Tak Nie

W zależności od typu placówki oświatowej, należy nauczać algorytmów RKO osoby dorosłej, dziecka i/lub niemowlęcia. W szkołach ponadgimnazjalnych i gimnazjach należy nauczać RKO osoby dorosłej. W szkołach podstawowych i przedszkolach należy nauczać RKO osoby dorosłej i dziecka. W żłobkach należy nauczać RKO osoby dorosłej i niemowlęcia. Prosimy pamiętać, że prócz uczniów lub dzieci (np. w żłobkach), w danym budynku pracują też osoby dorosłe, dlatego algorytm RKO osoby dorosłej musi być nauczany zawsze.

Źródło: www.ifaccpolska.pl