Międzynarodowy kurs ratownika pierwszej pomocy w systemie IFACC

Międzynarodowy kurs ratownika pierwszej pomocy w systemie IFACC

KOD: FAR-1C
(International First Aid (CPR/Adult/Child/Infant), AED, Secondary Care and Care for Children IFACC)

Opis

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy, używania AED w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Wartością podjętej edukacji jest nabycie podstawowych umiejętności w zakresie pierwszej i dodatkowej pomocy i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu, pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

– blok samokształcenia
– blok zajęć stacjonarnych.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji 1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Kurs prowadzony jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów IFACC posiadających wykształcenie medyczne.

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób , które chcą nauczyć się udzielać pierwszej i dodatkowej pomocy, umiejętnie używać defibrylatora AED oraz uzyskać status międzynarodowego ratownika pierwszej pomocy w systemie IFACC.

Cena
190 zł/os.
170 zł/os. – dla członków organizacji skautowych (np. ZHP, ZHR)
160 zł/os. – dla grup zorganizowanych (min 4 os.)

Cena kursu obejmuje:

– Certyfikaty w formie karty plastikowej oraz ozdobnego dyplomu.
– Opłatę certyfikatu na dwa lata (po upływie czasu należy ponownie wziąć udział w kursie)
– Środki i materiały opatrunkowe
– Serwis kawowy
– Poradnik ratownika IFACC w formacie pdf. (zawierający wszystkie treści kształcenia, w tym zakres umiejętności ratowniczych) Poradnik powinien otrzymać każdy kursant minimum 7 dni przed planowanym kursem do samodzielnej nauki.

Termin i miejsce
Terminy i miejsca kursów znajdują się w zakładce terminarz. Po zgłoszeniu się na wybraną formę szkoleniową, otrzymują państwo e-maila zwrotnego z dokładną informacją o formie szkolenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. Na 2 dni przed kursem otrzymają państwo informację z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć oraz zasadami przygotowania się do kursu. W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w dowolnym miejscu i czasie wskazanym przez organizatorów danej formy kształcenia.

Czas trwania
Czas trwania kursu jest uzależniony od tego, czy uczestnicy wykonują algorytmy i umiejętności w sposób poprawny.

Ilość osób
Maksymalna ilość osób przypadających na jednego profesjonalistę wynosi 6os. Istnieje możliwość zwiększenia ilości słuchaczy do 12os.

Egzamin
Egzamin odbywa się w formie testu (30 pytań), gdzie podstawą zaliczenia jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi oraz zaliczenie wszystkich umiejętności ratowniczych podczas trwania kursu.

Certyfikaty
Każdy uczestnik kursu otrzymuje:

– Certyfikat w formie ozdobnego dyplomu, który jest wydany w j. angielskim i j. polskim (format A4).
– Certyfikat w formie karty plastikowej, który jest wydawany wyłącznie w j. angielskim.

Warunki przyjęcia na kurs
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
 – ukończony 15 rok życia.
– pełna sprawność motoryczna

 

Program kształcenia

Lp. Tematy zajęć Prezentacja Praktyka
1. UŻYWANIE STANDARDOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI Tak Tak
2. RKO – OSOBA DOROSŁA Tak Tak
3. RKO – DZIECKO Tak Tak
4. RKO – NIEMOWLĘ Tak Tak
5. UŻYWANIE AED – AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA Tak Tak
6. PRZEŁOŻENIE Tak Tak
7. POZYCJA BOCZNA Tak Tak
8. TAMOWANIE KRWOTOKÓW Tak Tak
9. POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – OSOBA DOROSŁA Tak Tak
10. POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – DZIECKO Tak Nie
11. POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – NIEMOWLĘ Tak Tak
12. PODSTAWOWA OCENA URAZOWA (OCENA OBRAŻEŃ) Tak Tak
13. OPATRYWANIE ZRANIEŃ Tak Tak
14. USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA GÓRNA Tak Tak
15. USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA DOLNA Tak Nie
16 PODSTAWOWA OCENA NAGŁEGO ZACHOROWANIA Tak Nie

Ukończenie kursu pierwszej pomocy w systemie IFACC upoważnia m.in. do rozpoczęcia kursu instruktorskiego pierwszej pomocy w systemie International First Aid Certification Centre, po którym otrzymasz kwalifikacje instruktorskie. Najważniejsze jednak jest to, że po tym kursie uzyskasz kwalifikacje i umiejętności do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy wszystkim poszkodowanym. Ten kurs realizuje najszerszy program edukacyjny dla osób bez wykształcenia medycznego. W wielu krajach (USA, UK, Kanada itp.), treści programowe niniejszego kursu spełniają wymagania w zakresie 1 stopnia do uzyskania kwalifikacji ratownika (osób zatrudnianych w systemie ratownictwa pożarniczo-medycznego). W Polsce, absolwent tego kursu jest traktowany jako osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy przedmedycznej. Osoba taka może także być wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy (zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy RP).

Źródło: www.ifaccpolska.pl

Wzór certyfikatu ratownika pierwszej pomocy IFACC

far