Międzynarodowy kurs instruktora pierwszej pomocy w systemie IFACC

Międzynarodowy Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy w systemie IFACC

KOD: FAI
(International First Aid (CPR/Adult/Child/Infant), AED, Secondary Care and Care for Children Instructor Course IFACC)

Opis
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do nauczania pierwszeji dodatkowej pomocy, używania defibrylator AED w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Wartością podjętej  edukacji jest nabycie umiejętności dydaktycznych, które umożliwiają organizowanie i prowadzenie międzynarodowych kursów z zakresu pierwszej i dodatkowej pomocy.

Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:

– blok samokształcenia
– blok zajęć stacjonarnych.

Stosujemy najbardziej skuteczną metodę nauczania „STEP BY STEP”. Jest to najlepsza metoda do nauczania tzw. umiejętności motorycznych. Oznacza to, że instruktor prowadzący ćwiczenia, nie przechodzi do nauczania elementu kolejnego, jeśli nie jest przekonany, że element nauczany w danym momencie nie został przez słuchacza opanowany w sposób gwarantujący jego prawidłowe wykonanie przez uczestnika. Wszystkie ćwiczenia, które wykonuje słuchacz są nauczane indywidualnie w relacji  1 ćwiczący – 1 instruktor. Instruktor udziela także wskazówek oraz instruuje słuchaczy. Zanim uczestnicy kursu rozpoczną ćwiczenia, instruktor prezentuje daną umiejętność oraz opisuje wykonywane czynności, aby słuchacze mogli lepiej przyswoić daną umiejętność. W czasie zajęć stosuje się także zasadę zmieniających się ról w grupie kursantów, aby wszyscy uczestnicy kursu byli zaangażowani podczas zajęć.

Kurs prowadzony jest przez licencjonowanych  i trenerów IFACC posiadających wykształcenie medyczne.

Dla kogo?
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich pełnoletnich osób (skończony 18 rok życia), które chcą zostać instruktorami pierwszej pomocy i otrzymać kwalifikacje międzynarodowe do prowadzenia kursów pierwszej pomocy w systemie IFACC (International First Aid Certification Centre of Newark USA).

Cena
1750 zł/os.
1600 zł/os. dla osób z wykształceniem medycznym (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny)
1700 zł/os. dla członków organizacji skautowych (np. ZHP, ZHR)
1650 zł/os. dla grup zorganizowanych (min 3 os.)

Cena kursu obejmuje:

– Certyfikaty w formie karty plastikowej oraz ozdobnego dyplomu
– Opłatę licencyjną na dwa lata (po upływie czasu należy odnowić licencję)
– Środki i materiały opatrunkowe
– Serwis kawowy
– Poradnik ratownika i profesjonalisty IFACC w formacie pdf. (zawierający wszystkie treści kształcenia, w tym zakres umiejętności ratowniczych 
i dydaktycznych). Poradnik powinien otrzymać każdy kursant minimum 7 dni przed planowanym  kursem instruktorskim do samodzielnej nauki.

Termin i miejsce
Terminy i miejsca kursów znajdują się w zakładce terminarz. Po zgłoszeniu się na wybraną formę szkoleniową, otrzymują państwo e-maila zwrotnego z dokładną informacją o formie szkolenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. Na 3 dni przed kursem otrzymają państwo informację z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia się zajęć oraz zasadami przygotowania się do kursu. W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w dowolnym miejscu i czasie wskazanym przez organizatorów danej formy kształcenia.

Czas trwania
Kurs trwa 2 dni 

Ilość osób
Maksymalna ilość osób przypadających na jednego profesjonalistę wynosi 6os. Istnieje możliwość zwiększenia ilości słuchaczy do 12os.

Egzamin
Egzamin odbywa się w formie pisemnej i praktycznej:

– Test pisemny, gdzie należy uzyskać 70% poprawnych odpowiedzi
– Zaliczenie prezentacji instruktorskiej

Ponadto każdy uczestnik musi zaliczyć wszystkie umiejętności ratownicze.

Certyfikaty
Każdy uczestnik kursu otrzymuje:

– Certyfikat w formie ozdobnego dyplomu, który jest wydany w j. angielskim (format A4).
– Certyfikat w formie karty plastikowej, który jest wydawany wyłącznie w j. angielskim

Uprawnienia po kursie instruktorskim
Absolwent po ukończeniu kursu instruktorskiego, staje się samodzielnym instruktorem pierwszej pomocy w systemie IFACC, gdzie będzie mógł prowadzić takie kursy jak:

– Podstawowe kursy pierwszej pomocy IFACC
– Międzynarodowe kursy ratownika pierwszej pomocy IFACC

Dodatkowo otrzyma dostęp do panelu internetowego znajdującego się na stronie www.ifaccpolska.pl, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne materiały do prowadzenia form edukacyjnych zgodnie ze standardami IFACC.

Kwalifikacje i kompetencje po kursie instruktorskim IFACC
– Prowadzenie pełnych kursów ratowniczych i podstawowych kurs zgodnie z zasadami IFACC
Egzaminowanie uczestników kursu, zgodnie z przyjętymi standardami IFACC
– Aplikowanie do krajowego przedstawicielstwa IFACC w Polsce o wydanie certyfikatów międzynarodowych, zgodnie z przyjętymi zasadami i  normami IFACC
– Korzystanie z bezpłatnych prezentacji (w j. polskim), do wszystkich kursów IFACC
– Korzystanie z gotowych i bezpłatnych testów, kluczy odpowiedzi, druków, które zostały opracowane dla instruktorów IFACC w Polsce
– Korzystanie z poradnika pierwszej pomocy IFACC
– Korzystanie z poradnika profesjonalisty IFACC
– Korzystanie z wsparcia przedstawicielstwa krajowego IFACC w Polsce

Warunki przyjęcia na kurs
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
 – skończony 18 rok życia
 – pełna sprawność motoryczna

Program kształcenia

1 DZIEŃ KURSU INSTRUKTORSKIEGO
Lp. Tematy zajęć Prezentacja Praktyka
1. UŻYWANIE STANDARDOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI Tak Tak
2. RKO – OSOBA DOROSŁA Tak Tak
3. RKO – DZIECKO Tak Tak
4. RKO – NIEMOWLĘ Tak Tak
5. UŻYWANIE AED – AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA Tak Tak
6. PRZEŁOŻENIE Tak Tak
7. POZYCJA BOCZNA Tak Tak
8. TAMOWANIE KRWOTOKÓW Tak Tak
9. POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – OSOBA DOROSŁA Tak Tak
10. POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – DZIECKO Tak Nie
11. POSTĘPOWANIE PRZY ZADŁAWIENIACH – NIEMOWLĘ Tak Tak
12. PODSTAWOWA OCENA URAZOWA (OCENA OBRAŻEŃ) Tak Tak
13. OPATRYWANIE ZRANIEŃ Tak Tak
14. USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA GÓRNA Tak Tak
15. USZTYWNIANIE ZŁAMAŃ I ZWICHNIĘĆ – KOŃCZYNA DOLNA Tak Nie
16 PODSTAWOWA OCENA NAGŁEGO ZACHOROWANIA Tak Nie
2 DZIEŃ KURSU INSTRUKTORSKIEGO
17. ORGANIZACJA KURSÓW I SZKOLEŃ Tak Nie
18. STANDARDY KSZTAŁCENIA Tak Nie
19. PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KURSÓW I SZKOLEŃ Tak Nie
20. DYDAKTYKA PIERWSZEJ I DODATKOWEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ Tak Tak
21. PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE Tak Tak
22. ORGANIZACJA PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Tak Nie
23. OCENIANIE Tak Tak
24. EWALUACJA Tak Tak
25 EGZAMINOWANIE Tak Nie
26. EGZAMIN TEORETYCZNY KURSU INSTRUKTORSKIEGO Tak Nie
27. EGZAMIN PRAKTYCZNY UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH Nie Tak

Źródło: www.ifaccpolska.pl

Wzór certyfikatu instruktora IFACC

fai