Dla Firm

For companies

Opis
Oferujemy dla państwa szkolenia z pierwszej pomocy bezpośrednio dostosowane do charakteru i miejsca wykonywanej pracy. Nasze szkolenia pozwolą uświadomić istniejące ryzyko niebezpieczeństwa wynikające z danego stanowiska pracy oraz umożliwić szybką reakcję, co pozwoli skutecznie udzielić pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. Szkolenia, jakie możemy dla państwa przygotować mogą być zarówno w formie teoretyczne jak i praktycznej z możliwością przećwiczenia wszystkich czynności ratowniczych poruszanych podczas szkolenia. Nasza firma jest wyposażona w niezbędny sprzęt multimedialny i dydaktyczny co sprawia, że jesteśmy w stanie dojechać do danego przedsiębiorstwa. Do naszego zaplecza dydaktycznego między innymi  zaliczymy:
– Fantomy do nauki RKO dla osób dorosłych, dzieci i niemowląt,
– AED do celów treningowych
– Rzutnik multimedialny
– Ekran
– Flipchart
– Środki opatrunkowe
i inne w zależności od potrzeb szkolenia.

Nasze programy edukacyjne oparte są głównie na wytycznych zgodnych ze standardami ERC 2015r oraz na postawie innych organizacji światowych zajmujących się nauczaniem, wdrażaniem oraz propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy w tym standardów postępowania przy urazach (ITLS) . Dodatkowo nasz zespół instruktorski bazuje na doświadczeniu zawodowym w pracy ratownika medycznego oraz ratownika KPP. Staramy się aby każde szkolenie byłoby przeprowadzanie w małych grupach maksymalnie do 10 os. przypadającego na jednego instruktora. Oczywiście istnieje możliwość zwiększenia grupy szkoleniowej do maksymalnej liczby wynoszącej 20 os.

Wszystkie osoby przeprowadzające szkolenia są czynnymi instruktorami pierwszej pomocy w systemie IFACC, posiadającymi wykształcenie medyczne

Czas trwania
Ok. 4-6h zegarowych (w zależności od wielkości grupy)

Cena
Do 10 osób – 800zł

Od 11 do 15 osób – 1000zł
Od 16 do 20 osób – 1200zł

Cena szkolenia obejmuje:
– Serwis kawowy
– Materiały dydaktyczne
– Środki opatrunkowe
– Karty ICE
– Breloczek ratowniczy z rękawiczkami i ustnikiem do RKO
– Zaświadczenie o przebytym szkoleniu

Zaświadczenia
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o przebytym szkoleniu z ważnością na okres 5 lat.

Program kształcenia
Program kształcenia jest dostosowany do miejsca pracy oraz charakteru jej wykonywania. Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi podczas każdego szkolenia są:

– Ogólne zasady bezpieczeństwa „ratownika” i osoby ratowanej
– Ogólne postępowanie w pierwszej pomocy
– Sposoby wzywania pomocy wraz z numerami alarmowymi
– Wywiad ratowniczy
– Postępowanie w NZK u osoby dorosłej w tym zastosowanie urządzenia AED
– Pozycja bezpieczna

Jeżeli mają państwa dodatkowe pytania to prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną.