2 – dniowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy u osób dorosłych i dzieci

2 - dniowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy u osób dorosłych i dzieci

(2 - day training in first aid in adults and children)

Opis

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy u dzieci i osób dorosłych jest alternatywnym szkoleniem, w którym mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby. W ramach szkolenia będą poruszane zagadnienia dotyczące postępowania ratowniczego zarówno u osób dorosłych jak i u dzieci.

Szkolenie prowadzone jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów pierwszej pomocy w systemie IFACC, posiadających wykształcenie medyczne.

Cena

180 zł/os.

Cena szkolenia obejmuje:
– Dojazd we wskazane miejsce
– Serwis kawowy (tylko w przypadku szkolenia z naszym Centrum Szkoleniowym)
– Materiały dydaktyczne
– Środki opatrunkowe
– Karty ICE
– Zaświadczenie o przebytym szkoleniu

Termin i miejsce

2 – dniowe szkolenie jest organizowane w tylko w przypadku grup zorganizowanych, które zgłosili takie zapotrzebowanie. Po zgłoszeniu się na wybraną formę szkoleniową, otrzymują państwo e-maila zwrotnego z dokładną informacją o formie szkolenia wraz z potwierdzeniem przyjęcia na kurs. Na 2 dni przed kursem otrzymają państwo informację z dokładnym adresem, godziną rozpoczęcia zajęć oraz zasadami przygotowania się do kursu. W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w dowolnym miejscu i czasie wskazanym przez organizatorów danej formy kształcenia.

Czas trwania

Czas trwania szkolenia wynosi 2 dni (po ok. 8 godzin zegarowych)

Program kształcenia

Program kształcenia obejmuje zagadnienia zarówno zasad udzielania pierwszej pomocy u osób dorosłych jak i u dzieci, gdzie pierwsza część szkolenia poświęcona osobą dorosłym odbywa się w pierwszym dniu, a część druga poświęcona dzieciom odbywa się w drugim dniu szkolenia.

Podstawowymi zagadnienia poruszanymi podczas każdego szkolenia są:
– Ogólne zasady bezpieczeństwa „ratownika” i osoby ratowanej.
– Ogólne postępowanie w pierwszej pomocy.
– Sposoby wzywania pomocy wraz z numerami alarmowymi.
– Wywiad ratowniczy.
– Postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u osoby dorosłej z wykorzystaniem urządzenia AED.
– Postępowanie w przypadku wybranych urazów, uszkodzeń naczyń krwionośnych oraz stanów zagrożenia życia.