16 godzinny kurs pierwszej pomocy dla członków organizacji skautowych

16 godzinny kurs pierwszej pomocy dla członków organizacji skautowych

(16-hour first aid course for members of Scout Organizations)

Opis

Celem kursu jest nauczenie zasad udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających utracie życia lub pogorszeniu się zdrowiu. Treści kształcenia są zgodne z wtytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015r. Główny naciskiem podczas kursu są umiejętności praktyczne, gdzie warunkiem zaliczenia jest napisanie testu pisemnego oraz zaliczenie wszystkich umiejętności praktycznych w tym symulacji ratowniczej w stosunku 1 na 1 (jedna osoba poszkodowana – jedna osoba ratująca). Program kursu został dostosowany do potrzeb osób, które nigdy nie miały styczności z udzielaniem pierwszej pomocy lub które chcą przypomnieć wiedzę z tego zakresu. Dodatkowo dla osób wymagających istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji międzynarodowego ratownika pierwszej pomocy w systemie IFACC.

Kurs prowadzony jest przez licencjonowanych instruktorów i trenerów pierwszej pomocy w systemie IFACC posiadających wykształcenie medyczne.

Dla kogo?

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich członków organizacji skautowych, którzy ukończyli 15 rok życia. Szczególnie ofertę kierujemy dla przyszłych instruktorów, którzy realizują próbę przewodnikowską.

Cena

100zł – 16h kurs pierwszej pomocy
170zł – 16h kurs pierwszej pomocy + międzynarodowe kwalifikacje ratownika pierwszej pomocy IFACC

Cena kursu obejmuje:
– Serwis Kawowy
– Środki i materiały opatrunkowe
– Karty I.C.E
– Materiały dydaktyczne
– Zaświadczenie o ukończeniu 16-godzinnego kursu pierwszej pomocy dla członków organizacji skautowych
– Poradnik ratownika IFACC w formacie  pdf. (tylko dla osób, które chcą otrzymać kwalifikacje ratownika pierwszej pomocy IFACC)

Termin i miejsce
Terminy i miejsca kursów ustalane są bezpośrednio ze środowiskami skautowymi, które chcą zorganizować kurs.

Czas trwania
2 lub 3 dni

Ilość osób
Maksymalna ilość osób wynosi 15 osób, a w przypadku kursu IFACC 12 os.

Egzamin
Egzamin odbywa się w formie testu (30 pytań), gdzie podstawą zaliczenia jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi oraz zaliczenie wszystkich umiejętności praktycznych w tym symulacji ratowniczej w stosunku 1 na 1 (jedna osoba poszkodowana – jedna osoba ratująca:

Certyfikaty
Każdy uczestnik kursu otrzymuje:
– Zaświadczenie o ukończeniu 16 – godzinnego kursu pierwszej pomocy dla członków organizacji skautowych
– Certyfikat w formie ozdobnego dyplomu, który jest wydany w j. angielskim i j. polskim (w przypadku kursu IFACC)
– Certyfikat w formie karty plastikowej, który jest wydawany wyłącznie w j. angielskim (w przypadku kursu IFACC)

 

Warunki przyjęcia na kurs

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
– ukończony 15 rok życia.
– pełna sprawność motoryczna
– opłacone składki członkowskie

 

Program kształcenia

Lp. Tematy zajęć Prezentacja Praktyka
1. Definicja pierwszej pomocy Nie Nie
2. Pierwsza pomoc, a prawo Nie Nie
3. Bezpieczeństwo własne i osoby poszkodowanej Tak Nie
4. Nr tel. alarmowych, system ICE, sposoby wzywania pomocy Tak Nie
5. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa – osoba dorosła Tak Tak
6. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa z użyciem AED – osoba dorosła Tak Tak
7. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa – dziecko powyżej 1 roku życia Tak Tak
8. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa – dziecko poniżej 1 roku życia Tak Tak
9. Stany zagrożenia życia Tak Tak
10. Postępowanie przy urazach Tak Tak
11. Rany, krwawienia, krwotoki Tak Tak
12. Nagłe przypadki chorób wewnętrznych Tak Nie
13. Oparzenia i odmrożenia Tak Nie
14. Badanie poszkodowanego Tak Tak